Eng:

Note: The page is under development. If something does not work then write directly to sandskulturförening @ gmail.com. This is how you get answers to questions and support. Thanks in advance for understanding.

SE:

Observera: Sidan är under utveckling. Om något inte funkar Skriv då direkt till

sandskulturförening @gmail.com.

Så får du svar på frågor och stöd.

På förhand tack för förståelsen.

Fr:

Remarque: La page est en cours de développement. Si quelque chose ne fonctionne pas, écrivez directement à sandskulturförening @ gmail.com. C'est ainsi que vous obtenez des réponses aux questions et une assistance. Merci d'avance pour votre compréhension.

 

"När träden och

naturen talar "

When the trees and the nature speaks.

Quand les arbres et la nature parlent.

Fulltofta naturcentrum

 

2/6 - 31/8

När träden och naturen talar.” 

Återvinning av material har varit viktig för de båda konstnärerna som arbetar i  träd, i denna utställningen. För fotografen att titta på ljuset under blommorna lika mycket som rakt framifrån.  Just för att upptäcka en annan historia och en annan berättelse inte lika tydlig, men ofta like spännande. 

Trädet i skogen har en historia, både som driv-ved, överlämnade trästycken, plank eller till och med ett förkastad material , vi vanligtvis inte ser ett värde i.

Historia har även ljusets olika speglingar,  i landskapet och vi får ta åt oss av berättelsen, både i naturen och här som ny god energi att leva vidare på.

Välkommen till vår utställning,

I samarbete med Stiftelsen Skånska landskap. 2 vån i Fulltofta naturcentrum.

Information i relation till Corona  pandemin och viruset Covid-19

Det är satt ut desinfektion och

även handskar i utställnings rummet.

Rummet är stort och med god plats

Ta hand om er <3

 

 Live- streaming och videos tryck på knappen för

digital utställning.

Eng:

"When the trees and nature speak." Recycling of materials has been important for the two artists working in trees, in this exhibition. For the photographer to look at the light under the flowers as much as straight from the front. Just to discover a different story and a different story not as clear, but often as exciting. The tree in the forest has a history, both as driftwood, handed over pieces of wood, planks or even a discarded material, we usually do not see a value in. History also has the various reflections of light, in the landscape and we get to absorb the story, both in nature and here as new good energy to live on.

Welcome to our exhibition,

In collaboration with the Skåne Landscape Foundation. 2nd floor in Fulltofta nature center.

Information related to the Corona pandemic and the Covid-19 virus

It is set out disinfection and also gloves in the showroom. The room is large and with good space

 

Take care of is <3

Live streaming and videos press the button for digital exhibition.

Fr

"Quand les arbres et la nature parlent."

Le recyclage des matériaux a été important pour les deux artistes travaillant dans les arbres, dans cette exposition. Pour que le photographe regarde la lumière sous les fleurs autant que de face. Juste pour découvrir une histoire différente et une histoire différente pas aussi claire, mais souvent aussi passionnante. L'arbre dans la forêt a une histoire, à la fois comme bois flotté, remis des morceaux de bois, des planches ou même un matériau mis au rebut, nous ne voyons généralement pas de valeur. L'histoire a également différents reflets de lumière, dans le paysage et nous apprenons l'histoire, à la fois dans la nature et ici comme une nouvelle bonne énergie pour vivre.

La Bienvenue dans notre exposition, La En collaboration avec la Skåne Landscape Foundation.

2ème étage dans le centre nature Fulltofta.

 La Informations relatives à la pandémie de Corona et au virus Covid-19

 

La Il est prévu la désinfection et également des gants dans la salle d'exposition.

La La chambre est grande et avec un bon espace

La Prendre soin de <3

 

La Streaming en direct et vidéos appuyez sur le bouton pour exposition numérique. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Sands Kulturförening

" Sands kulturförening är en förening som setter upp olike mindre och mellanstora produktioner som konstutställningar, konserter, dans- och poesi föreställningar,  multi-media och DJ- event.  


 De konstnärer och artister vi arbetar med , arbetar vi med i syftet att promota  ut mot en större publik.

 Några är helt nya  innom sitt område, men vi ser de har en historia att berätta. Andra arbetar vi med  vid åter-kommande  framföranden.

 Vi arbetar även med  barn och då i första om gång  små barns musik , med fokus mot uppträdande och  spedbarns musik med fokus på samspel, rytmik och språkutveckling.

 Nästa uppstart hösten 2021.


Styret i föreningen er i dag på 5 personer: 
Ordförande,Kassör,Sekreterare,Daglig ledare och vikarierande daglig ledare.  
Juridisk form: Ideella föreningar: org: nr fås vid förfrågan.

IMG_140_edited.jpg

"Cube heart"   Joseph Somer

 

Kontakt

Contact/Contact

Sands Kulturförening
Lyby 3042
242 93 Hörby
Suède/Sweden.
e-mejl: sandskulturforening@gmail.com
 

Sands Kulturförening

Sands Kulturförening

  © Copyright Sigrun Sand. Proudly created with Wix.com

  © Copyright Pictures on this page Sands Kulturförening & fotograf J.M. And C.E.

  © Copyright Art: Joseph Somer. © Copyright Art: Randi Kristin Strand .© Copyright Art: Bente-Linn  Bergene Huseby.